16 lipca na targowisku przy ulicy Niedźwiedziej odbyły się uroczyste obchody 75-lecia powstania Zrzeszenia Handlu i Usług Organizacji Samorządu Małych i Średnich Przedsiębiorstw we Wrocławiu.

Patronem Honorowym uroczystości był Prezydent Wrocławia – Jacek Sutryk – który odebrał od władz ZHIU Złotą Odznakę, czyli najwyższe odznaczenie Naczelnej Rady Zrzeszenia Handlu i Usług oraz Statuetkę Merkurego – symbol kupiecki – za wysiłki i zasługi w odbudowę firm kupieckich i rozwój działalności prowadzonej na placach targowych we Wrocławiu.

Odznaczenie wręczył Prezes Naczelnej Rady Zrzeszenia Handlu i Usług w Warszawie. Uroczystość zaszczycili swą obecnością także Członkowie Zrzeszenia Handlu i Usług, władze Miasta Wrocławia i przedstawiciele wielu innych organizacji kupieckich.