W związku z ostatnimi wydarzeniami w Ukrainie pragniemy wyrazić naszą solidarność z najbliższymi sąsiadami i prosimy o konkretną pomoc poszkodowanym poprzez wpłaty do Fundacją „Nasz Wybór”, która działa na rzecz Ukraińców w Polsce od 2014 roku. Wszelkie koszty związane z tą zbiórką pokrywa portal Pomagam.pl – 100% wpłaconej na zbiórkę kwoty trafia na fundusz solidarnościowy.

Zebrane środki zostaną przekazane ukraińskiej organizacji zajmującej się pomocą humanitarną.

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy:

CARITAS POLSKA
ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa

70 1020 1013 0000 0102 0002 6526

W ramach pomocy niesionej Ukrainie Zarząd ZHiU podjął decyzję o udzieleniu bonifikaty w czynszu wszystkim Kupcom narodowości ukraińskiej. Ich zaangażowanie w pomoc Rodakom pociągnęło za sobą wyrzeczenia socjalno-bytowe i finansowe. W ramach akcji „Solidarni z Ukrainą” Zarząd uchwalił pomoc w utrzymaniu płynności finansowej wszystkich Kupców z Ukrainy i zwolnił Najemców z zapłaty pełnej kwoty czynszu.