Serdecznie zapraszamy na uroczyste obchody 75-lecia powstania Zrzeszenia Handlu i Usług Organizacji Samorządu Małych i Średnich Przedsiębiorstw we Wrocławiu. 

Zaproszenie kierujemy do lokalnej społeczności, wszystkich mieszkaców Wrocławia, a także innych organizacji kupieckich i rzemieślniczych skupionych wokół Zrzeszenia. 

Uroczystość odbędzie się 16 lipca 2021 r. i rozpocznie o godz.13.00 na targowisku przy ul. Niedźwiedziej we Wrocławiu.

Patronem Honorowym uroczystości będzie Prezydent Wrocławia – Jacek Sutryk – który zaszczyci swoją osobą uroczystość. Zostanie Mu wręczona Złota Odznaka, czyli najwyższe odznaczenie Naczelnej Rady Zrzeszenia Handlu i Usług oraz wręczona Statuetka Merkurego – symbol kupiecki – za wysiłki i zasługi w odbudowę firm kupieckich i rozwój działalności prowadzonej na placach targowych we Wrocławiu. Odznaczenie wręczy Prezes Naczelnej Rady Zrzeszenia Handlu i Usług w Warszawie. Uroczystość zaszczycą swą obecnością także Członkowie Zrzeszenia Handlu i Usług, władze Miasta Wrocławia i przedstawiciele wielu innych organizacji kupieckich.

Zaproszenie kierowane też do wszystkich chętnych w świętowaniu mieszkańców Wrocławia. Impreza nie ma charakteru zamkniętego. Zapraszamy!